Managing To Learn

Managing to learnAan welk bedrijf denk je nu als je het hebt over lean manufacturing? Toyota natuurlijk! Deze Japanse autofabrikant is de ontwikkeling van het Toyota Production System (TPS) de grondlegger van lean manufacturing.

De schrijver van Managing To Learn, John Shook, is ruim 10 jaar werkzaam geweest bij Toyota in zowel Japan als de Verenigde Staten en is daardoor uitgegroeid tot een van de grootste lean-guru’s van dit moment.

In zijn boek Managing To Learn beschrijft Shook de manier waarop Toyota zijn cultuur van continu verbeteren organiseert en instand houdt door het gebruik van de A3 methode.

Het verhaal van Managing To Learn

Managing to learn beschrijft de relatie van een managementtrainee (Porter) en zijn directe leidinggevende (Sanderson) bij het oplossen van een probleem. Porter is een manager in het middenkader van een fictief bedrijf dat in de toekomst flink wil gaan uitbreiden.

Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat een groot aantal technische documenten wordt vertaalt van het Japans naar het Engels en dit proces heeft in het verleden al vaker tot flinke problemen geleid, die gepaard gingen met grote budgetoverschreidingen. Aan Porter de taak deze problemen met behulp van de A3 methode te voorkomen.

Unieke indeling

Dat Managing To Learn niet een standaard businessroman is, zal je ondertussen wel duidelijk zijn. En ook de indeling van het boek is niet bepaald gebruikelijk te noemen. Shook heeft ervoor gekozen de verhalen van de deshi en die van zijn sensei afzonderlijk van elkaar te vertellen. En dan niet na elkaar, maar door elkaar heen.

Maar de vorm is niet het belangrijkste aan de indeling van Managing To Learn. Het boek is zo opgebouwd als de structuur van de A3′s die het beschrijft, dus van achtergronden en de huidige situatie naar de voorgestelde oplossingen en vervolgacties. Deze structuur is gemakkelijk te begrijpen door de praktische insteek van het boek en leest als een reis van probleem naar oplossing.

Speerpunten

Eén aspect van het probleem oplossen komt continu terug in het boek. Shook benadrukt constant dat men op moet passen voor een eenzijdige aanpak van problemen, zowel in het analyseren van de onderliggende problemen als in het zoeken naar oplossingen. In managing to learn resulteert dit in het vele malen aanpassen van A3 door de managementtrainee.

Wat in het boek ook goed naar voren komt is de unieke relatie tussen de trainee en zijn manager (deshi en sensei). Shook benadrukt in zijn boek sterk dat je het beste leert door te doen en aan het werk te zijn. De trainee wordt in het boek meteen aan het werk gezet en in het diepe gegooid en ontwikkeld op deze manier zelf zijn kennis en methoden om een probleem aan te vliegen. Tegelijkertijd wordt de trainee wel gecoacht door zijn sensei waardoor een systematisch manier van probleem oplossen wordt gegarandeerd.

Verdict: Managing To Learn

Door de theorie over het A3 denken in romanvorm te beschrijven, blijft deze stof gemakkelijk te behappen en aardig om te lezen. In het begin kan het verwarrend zijn dat de verhalen, gedachte en meningen van de Porter en Sanderson los van elkaar worden verteld, maar deze manier van schrijven zet je wel aan het denken omdat je de feedback van Sanderson pas na die van Porter leest.

Daarnaast geeft dit book veel insite informatie over hoe ze lean ‘managen’ binnen Toyota. Hier is namelijk zijn namelijk nog maar weinig boeken over geschreven (in veel boeken gaat het voornamelijk over de methoden en technieken).

Kortom, ik denk dat dit een onmisbaar boek is voor iedereen die zich serieus bezig houdt met lean. Het biedt een goed perspectief over de wijze waarop je een probleem aan zou moeten pakken en geeft daarbij ook aandacht aan  de relatie tussen personen binnen de organisatie.